آشنایی با ما

اطلس میکالشرکت اطلس میکال در سال ۱۳۷۵ با هدف تولید انواع روغن‌های صنعتی خاص به ویژه محصولات استراتژیکی که در داخل کشور دانش تولید آن‌ها وجود نداشت و از کشورهای اروپایی تأمین می‌گردید آغاز به کار نمود. خوشبختانه در طی این سال‌ها موفق به تولید محصولات استراتژیکی همچون روغن محافظ فلزات، روغن کشش سنتتیک، روغن محافظ نقطه جوش و روغن دترجنت شده است تا در این زمینه نیاز به واردات مرتفع گردد.

شرکت اطلس میکال با تمام توان و با تکیه بر متخصصین بومی خود قصد دارد تا همچون سالهای گذشته گامی هر چند کوچک در راستای خودکفایی کشور بردارد. ما در راستای احقاق اهداف بلند مدت خود آماده همکاری در زمینه تولید و تحقیق در زمینه محصولات پتروشیمی می‌باشیم.

مجموعه اطلس میکال جهت پر کردن ظرفیت‌های خالی مجموعه و همچنین اشتغال زایی بیشتر اقدام به تولید محصولاتی همچون انواع روغن موتور و ضد یخ و… نیز نموده است.