روغن کشش

این روغن در سه نوع تولید می‌شود:

۱-    روغن کشش سنتتیک

۲-    روغن کشش نیمه سنتتیک

۳-    روغن کشش مینرال

روغن‌های کشش صنایع خودروسازی

روغن کشش سنتتیک با کد اختصاری D1-99 که بی‌رنگ و تقریبا بی بو می‌باشد، محلول در آب بوده و برای کشش‌های عمیق در صنایع خودروسازی و صنایع وابسته مورد مصرف می‌باشد.

روغن کشش نیمه سنتتیک با کد اختصاری W.S.30 محلول در آب و به رنگ قهوه ای روشن بوده که جهت کشش‌های نیمه عمیق در صنایع خودروسازی و فلزی و صنایع وابسته مصرف می‌گردد.

روغن کشش مینرال با کد اختصاری W.S.5 محلول در آب و به رنگ قهوه ای می‌باشد که جهت کشش‌های نیمه عمیق مصرف می‌گردد.

روغن‌های کشش صنایع خودروسازی

 


 مشخصات فنی و وضعیت از نظر بهداشت و سلامتی

مشخصات و وضعیت روغن کشش تمام سنتیک DI 99

مشخصات و وضعیت روغن کشش تمام سنتیک K 10